Horní menu

Drobečková navigace

O nás > Projekty

Projekty

Vážení odběratelé tepla, vážení občané města Vrbno pod Pradědem.

Vzhledem ke stálému a neúměrnému nárůstu ceny zemního plynu v posledních týdnech, měsících, v rámci celé Evropské unie, se může již v průběhu konce roku 2022 stát, že budeme nuceni předběžnou cenu tepla upravit. Zatím, díky nakoupenému zemnímu plynu na rok 2022, zůstává cena tepla od naší společnosti na úrovni roku 2021, tj. na ceně 600,-Kč s DPH za 1GJ tepla. Může ale dojít k tomu, že dodavatel nebude schopen to, co se nyní děje s cenou zemního plynu zvládnout. Množství dodávek zemního plynu je bohužel v Evropě omezováno, nestabilní, nevyzpytatelné, kdy burza na toto velice rychle reaguje, až neúměrným nárůstem ceny zemního plynu, hlavně však pro budoucí období – rok 2023. Asi nikdo z nás neumí nyní předpokládat vývoj v dodávkách a cenách zemního plynu.
Z výše uvedených důvodů se proto s největší pravděpodobností stane, že cenu tepla budeme muset pro rok 2023 zvýšit o 100 až 150 %. Tím pádem bude předpokládaná cena 1GJ tepla v roce 2023 ve výši 1200 až 1500Kč s DPH.

Je potřeba, abychom se na toto všichni připravili.

 

Vážení občané města Vrbno pod Pradědem. Tak, jak jsem již v minulosti několikrát informoval, byly v roce 2021 vybudovány nové rozvody tepla pro soustavu centrálního zásobování teplem. Díky tomu byla propojena kotelna na ulici Bezručova č.p. 580 s teplovodem z kotelny na nám. Sv. Michala č.p. 560. Vzájemné propojení teplovodů bylo provedeno v suterénu domu č.p. 510 na nám. Sv. Michala. V malé části těchto suterénních prostor byla vybudována výměníková stanice tepla, včetně ohřevu teplé vody. Díky tomuto zařízení mohla být zrušena stávající, zastaralá kotelna na nám. Sv. Michala. Ve stejné období, mimo topnou sezónu, také proběhla výměna nevyhovujících páteřního rozvodů tepla v objektech č.p. 503 až č.p. 508. Hlavní část díla, která byla pro všechny občany při výstavbě viditelná a která se spousty z vás nějakým způsobem dotkla, je ovšem samotná podzemní trasa teplovodů. Počátek trasy je v kotelně na ulici Bezručova č.p. 580, odkud prochází křížením této ulice, směrem před budovu základní školy č.3.. Dále trasa teplovodu pokračuje v celé délce ulice Komenského, až k základní škole č.2, kde se stáčí ostře do leva na ulici Jiráskova. Mezi základní školou č.3 a volejbalovým kurtem došlo dále k napojení teplovodu pro tělocvičnu a základní školu č.4.. Zde vede trasa teplovodu přes zahradu školy. Poslední část trasy vede od základní školy č.2, po levé straně ulice Jiráskova, směrem do objektu nám. Sv. Michala č.p. 510. V průběhu zimních měsíců bylo nutno provést seřízení – vyvážení celého nového systému, tak aby bylo dílo plně funkční. Dále vám chci sdělit, že po nemalém úsilí se mi podařilo na toto dílo vyřídit dotaci. Díky tomu byla část financována za podpory Evropské unie, z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Rekonstrukce a doplnění czt

Situační výkres

Text k ceně tepla pro rok 2023